دانلود پاورپوینت انکودر|آر ایی

دانلود پاورپوینت انکودر

دسته بندی فایل: فنی و مهندسی
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان دانلود پاورپوینت انکودر را مشاهده می نمایید.
دانلود پاورپوینت انکودر

این پاورپوینت شامل تعریفی از انکودر و شرح نمونه ها و نوع های مختلف آن به همراه عکس می باشد

و شامل سرفصل های اصلی زیر می باشد:

انكودرها توسط دو ویژگی مختلف آنها طبقه‌بندی می‌شوند:

• فن‌آوری بكار برده شده جهت تبدیل موقعیت بهسیگنال الكتریكی

• نوع سیگنال خروجی

که در این فایلبه بررسی آنها می پردازد.

............................................................................................

آنالوگ

انكودر

سیگنال خروجی

تبدیل موقعیت

دیسك كد شده

پرسكاری

الكتروفرمینگ

ماشینكاری نوری شیمیایی

فن‌آوری تماس مكانیكی

فن‌آوری نوری

فن‌آوری مغناطیسی

فن‌آوری خازنی

انكودرهای مطلق

انكودرهای افزایشی